ДОКУМЕНТИ

Годишњи извештај 2021/22

Годишњи план 2022/23

Анекс 1

Анекс школском програму – Дигитални свет

 

Закон о основама система образовања и васпитања

Ребаланс финансијског плана

Финансијски план за 2022. годину

Развојни план школе

Годишњи план и анекси

Прилози уз годишњи план

Школски програм за 2022. годину