ДОКУМЕНТИ

Годишњи план 2023-2024

Анекс бр 2

Годишњи извештај 2022-2023

Школски програм 2022. – 2026.

Годишњи план 2022 – 2023.

Развојни план 2022-2025.

Програм заштите

Годишњи извештај 2021-2022.

Закон о основама система образовања и васпитања

Ребаланс финансијског плана

Финансијски план за 2022. годину