ТИМОВИ У ШКОЛИ

ТИМОВИ КОЈИ ЋЕ РАДИТИ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023 ГОДИНИ

ТИМ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

1. Љубица Поповић – координатор тима

2. Ружица Недин

3. Биљана Шимон

4. Драгана Миладинов

5. Кристијана Кукић

6. Ивана Игњатов

 

АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

1.Вишња Ибрајтер – координатор актива

2. Гордана Бабић

3. Биљана Радујко

4. Марија Јерковић

5. Славенка Буцало Рончевић

6. Драгана Миладинов

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

1.Предраг Недин – координатор тима

2. Јелена Гаврилов

3. Вишња Ибрајтер

4. Ружица Недин

5. Сандра Богдановић

6. Марија Јерковић

ЧЛАНОВИ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

1. Катарина Торњански – координатор колегијума

2. Биљана Радујко

3. Гордана Бабић

4. Кристијана Кукић

5. Илија Арађански

6. Биљана Шимон

7. Драгана Миладинов

8. Мелита Гомбар

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ (СТИО ТИМ)

1.Драгана Миладинов – координатор тима

2. Марија Војиновић

3. Биљана Шимон

4. Гордана Бабић

5. Дара Белош

6. Ксенија Петровић

7. Илија Арађански

РАД СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ – Славенка Буцало Рончевић, Гордана Бабић


ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ
– Вишња Ибрајтер

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

1.Драгана Миладинов – координатор тима

2.Вишња Ибрајтер

3.Ивана Игњатов

4.Љубица Поповић

5.Марија Војиновић

6.Ивана Глигорин

 

ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

1.Сандра Богдановић – координатор тима

2. Нада Поповић

3. Јудит Хун

4. Милана Псодоров

5. Ксенија Петровић

6. Добрислава Ружић

7. Маријана Иличин

 

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА

1.Добрислава Ружић – координатор тима

2. Маријана Иличин

3. Љиљана Вуковић

4. Љубица Поповић

5. Ивана Глигорин

6. Јелена Булатовић

7. Кристијана Кукић

ТИМА ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ

1.Маријана Иличин – координатор тима

2.Марија Војиновић

3.Дејана Красин

4.Јелена Гаврилов

5.Сандра Богдановић

6.Весна Белош

7.Предраг Недин

8.Мелита Гомбар

9.Ивана Игњатов

10.Смиљана Којић Грандић

11.Елеонора Цибула

12.Јована Бандић

 

ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ

1.Јелена Гаврилов – координатор тима

2. Силвана Рељин

3. Славенка Буцало Рончевић

4. Добрислава Ружић

5. Горан Ристић

6. Теодора Ристић

7. Маријана Иличин

8. Љиљана Вуковић

9. Илија Арађански

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

1.Нада Поповић – координатор тима

2.Биљана Шимон

3.Милана Псодоров

4.Ивана Игњатов

5.Љубиша Француски

6.Мелита Гомабр

7.Александар Коцкар

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

1.Ивана Глигорин – координатор тима

2. Ивана Игњатов

3. Биљана Шимон

4. Нада Поповић

5. Јелена Булатовић

6. Љиља Вуковић

7. Драгана Миладинов

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

1.Кристијана Кукић – координатор тима

2. Биљана Радујко

3. Силвана Рељин

4. Славенка Буцало Рончевић

5. Дејана Красин

6. Сандра Богдановић

7. Илија Арађански

8. Ивана Игњатов