ВИША СМЕНА

Распоред по одељењима предметна настава за школску 2023/2024. годину

Збирни распоред свих одељења за школску 2023/2024, годину

Напомена:
Предмет NI је немачки или италијански у зависности од групе
Предмет TI је техника и технологија или информатика у зависности од групе
Предмет Fck је физичко васпитање