КОЛЕКТИВ

НЕНАСТАВНИ КАДАР

Задужење
Директор Биљана Шимон
Педагог
Драгана Миладинов
Кристина Завишин
Секретар Магдалена Марков
Правник Милана Псодоров
Библиотекар Ружица Недин
Референт за финансијско рачуноводствене послове Розалија Бегуш
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА Предмет Професори  
Српски језик Марија Војиновић
Ивана Игњатов
Математика Вишња Ибрајтер
Љубица Поповић
Енглески језик Ивана Глигорин
Теодора Ристић
Информатика и рачунарство Јелена Булатовић
Историја Јелена Гаврилов
Александар Коцкар
Географија Биљана Радујко
Биологија Гордана Бабић
Хемија Лела Војводић
Соња Стојановић
Физика Јудит Хун
Италијански језик Маријана Иличин
Немачки језик Катарина Торњански
Милена Вукашиновић
Техника и технологија Кристијана Кукић
Силвана Рељин
Физичко васпитање Дара Белош
Горан Ристић
Музичка култура Филип Француски
Ликовна култура Смиљана Којић
Нора Волаш
Вера Ђенге
Верска настава Никола Мишковић
РАЗРЕДНА НАСТАВА Разред Учитељи  
I1 Љубиша Француски
I2 Славенка Рончевић Буцало
II1 Весна Белош
II2 Сандра Богдановић
II3 Дејана Красин
III1 Предраг Недин
III2 Нада Поповић
III3 Марија Јерковић
IV1 Илија Арађански
IV2 Љиљана Вуковић
Енглески језик Добрислава Ружић
Дневни боравак Ксенија Петровић
Мађарски језик Чила Тот
  Задужење    
ПОМОЋНО ОСОБЉЕ Теткице Маријана Цуцић
Милена Гајић Пашић
Катарина Сивчев
Ивана Чолак
Мира Баста
Драгица Ступар
Сервирка Олгица Јевђевић
Котлар Ранко Псодоров