МЕДИЈАТЕКА

Медијатека се састоји од учионице за наставу и припремне просторије у којој медијатекар припрема материјал за наставу. Сама медијатека је опремљена свим потребним училима за извођење савремене наставе. Имамо рачунаре, ласерски штампач, скенер, копир апарат, музички стуб, разглас, 6 графоскопа, 4 дијапројектора, телевизор, видео, DVD player, музичке инструменте и друге апарате). Од недавно имамо и видео бим.

Ово је све доступно како сваком наставнику, тако и ученику или стручном сараднику. По један примерак од сваког наставног материјала чува се у архиви медијатеке, што веома олакшава њихово коришћење у наредном периоду.

Укупна некњижевна грађа (видео касете, DVD, CD, аудио касете, звучне читанке и др.) је 8407.

Библиотека има 6200 књига које стоје на располагању ученицима и наставницима. Највећи део књига односи се на лепу књижевност у оквиру прописане школске лектире коју деца радо читају.

У нашој библиотеци ученици могу да нађу и стручну литературу за потребе пројеката које добијају као задатке на часовима. Медијатека се користи и за припрему наставног материјала.

 

 

čas