ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 2022/23. ГОДИНЕ

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНИХ ШКОЛА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Настава и други облици образовно – васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта. Прво полугодиште почиње 1. септембра 2022. године, а завршава се у петак, 23. децембра 2022. године. Прво полугодиште има 81 наставни дан.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 16. јануара 2023. године и завршава се: – у уторак, 6. јуна 2023. године, за ученике осмог разреда и има 89 наставних дана и – у уторак, 20. јуна 2023. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 99 наставних дана.

У току школске године ученици имају зимски, сретењски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст почиње у понедељак, 26. децембра 2022. године, а завршава се у петак 13. јануара 2023. године.

Сретењски распуст почиње у среду, 15. фебрура 2023. године, завршава се у петак, 17. фебруара 2023. године.

Пролећни распуст почиње у петак, 7. априла 2023. године, а завршава се у понедељак, 17. априла 2023. године.

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње 21. јуна 2023. године, а завршава се 31. августа 2023. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се 31. августа 2023. године.