ПРОЈЕКАТ ”ПОВЕЖИ ВЕШТИНЕ”

Будући да смо увидели да наши наставници и ученици имају потребу за оснаживањем компетенција које се односе на познавања мултикултуралности, разумевање различитости и примене интеркултуралног приступа у настави и животу,  као и за оснаживањем компетенција које се односе на интердисциплинарни приступ у настави, одлучили смо да европско наслеђе као педагошко и интеграционо средство, међународно партнерство, европска димензија и интернационални дух буду кључне речи нашег ЕРАЗМУС+ пројекта. Kључни циљ нам је развој компетенција како наставника тако и ученика.
Пројекат је позитивно оцењен и Национална агенција Темпус је на основу евалуације спољних оцењивача одлучила да наш пројекат добије зелено светло и одобрила финансирање. У оквиру пројекта предвиђене су три активности:

  1. Mобилност наставника у циљу обуке
  2. Mобилност ученика у циљу развијања мултикултуралности
  3. Праћење на послу са циљем подизања компетенција наставника.