Распоред контролних и писмених задатака

Распоред писмених и контролних 1. полугодиште предметна настава

Распоред писмених провера – разредна настава

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛИХ ВЕЖБИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2023/2024 ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2023/2024 ГОДИНЕ

  

V- 1
  Писмени Контролни
Месец 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Српски језик и књиж. 5. 2. 3. 3.
Енглески језик 5. 3. 4. 4.
Математика 4. 2. 5. 4. 3. 3.
Немачки језик 5. 1. 2.
Италијански језик 2.

  

V- 2
  Писмени Контролни
Месец 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Српски језик и књиж. 3. 3. 3. 4. 2/4. 2.
Енглески језик 5. 3. 4. 4.
Математика 4. 2. 5. 4. 3. 3.
Немачки језик 5. 1. 2.
Италијански језик 2.

  

VI-1
  Писмени Контролни
Месец 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Српски језик и књиж.     3. 4. 4. 2. 5.  
Енглески језик     5. 3. 4. 4.  
Историја     4. 4.  
Математика     4. 2. 4. 4. 5.  
Немачки језик     3. 5. 5.  
Италијански језик     2.  
Физика     5 2 2  

  

VI- 2
  Писмени Контролни
Месец 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Српски језик и књиж.     3. 4. 4. 2. 5.
Енглески језик     5. 3. 4. 4.
Историја     4. 4.
Математика     4. 2. 4. 4. 5.
Немачки језик     3.
Италијански језик     2. 5. 5.
Физика     5. 2. 2.

  

VI- 3
  Писмени Контролни
Месец 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Српски језик и књиж.   3. 4. 4. 2. 5.
Енглески језик   4. 2. 3. 3.
Историја   4. 5.
Математика   4. 2. 4. 4. 5.
Немачки језик   3. 5. 5.
Италијански језик   2.
Физика   5. 2. 2.

  

VII- 1
  Писмени Контролни
Месец 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Српски језик и књиж.     4. 4. 5. 2. 2. 5. 2.
Енглески језик     5. 3. 4. 4.
Историја     4. 2.
Математика     5. 2. 5. 5. 4.
Немачки језик     2.4. 5. 2. 2.
Италијански језик     2.
Физика     5. 3. 3.

  

VII- 2
  Писмени Контролни
Месец 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Српски језик и књиж. 4. 4. 5. 2. 2. 5. 2.
Енглески језик 5. 2. 4. 4.
Историја 4. 2.
Математика 5. 2. 5. 5. 2.
Немачки језик 2. 5. 2.
Италијански језик 2.
Физика 4. 2. 3.

  

VIII1
  Писмени Контролни
Месец 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Српски језик и књиж. 3. 3. 2. 2/4.
Енглески језик 4. 3. 4. 4.
Историја 3. 5.
Математика 1. 4. 2. 5. 3.
Немачки језик 2. 4. 1.
Италијански језик 2.
Физика 3. 3.

  

VIII- 2
  Писмени Контролни
Месец 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Српски језик и књиж. 5. 2. 5. 5. 2. 1,3.
Енглески језик 4. 3. 4. 4.
Историја 3. 4.
Математика 1. 4. 2. 5. 3.
Немачки језик 2. 2.
Италијански језик 2.
Физика 3. 3.

 

VIII- 3
  Писмени Контролни
Месец 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Српски језик и књиж.   5.     2.   5.   5. 2. 1,3.  
Енглески језик   4. 3. 4. 4.
Историја   2. 4.
Математика   1. 4. 2. 5. 3.
Немачки језик   2. 4. 1.
Италијански језик   2.
Физика   3. 3.

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА Разред/одељење: 1/1

 

РАЗРЕД                                             1/1
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ I II III IV V VI I II III IV V VI
Српски језик / 28. 5.

22.

5. / 6.

10.

/ 28. 9.

22.

5. / 6.

10.

Енглески језик / / / / / / 31. / 20. / / /
Математика / / / / / / 24. 22. 6. 11.

29.

20.

31.

11.

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА Разред/одељење:1/2

 

РАЗРЕД                                             1/2
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ I II III IV V VI I II III IV V VI
Српски језик икњи. I II III IV V VI I II III IV V VI
Енглески језик / 28. 5.

22.

5. / 6.

10.

/ 28. 9.

22.

5. / 6.

10.

Математика / / / / / / 31. / 20. / / /
/ / / / / / 24. 22. 6. 11.

29.

20.

31.

11.

  

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА Разред/одељење: 2/1

 

РАЗРЕД                                             2/1
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ I II III IV V VI I II III IV V VI
Српски језик / / / / / / / 26. 20. 17. 20. 10.
Енглески језик / / / / / / / 29. / / 23. /
Математика / / / / / / 29. 17. 25. 22. 25. /
Свет око нас / / / / / / / 12. / 3. / 3.

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА Разред/одељење: 2/2

 

РАЗРЕД                                             2/2
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ I II III IV V VI I II III IV V VI
Српски језик / / / / / / / 26. 20. 17. 20. 10.
Енглески језик / / / / / / / / 1. / 23. /
Математика / / / / / / 29. 17. 25. 22. 27. /
Свет око нас / / / / / / / 12. / 3. / 3.

  

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА Разред/одељење: 2/3

 

РАЗРЕД                                             2/3
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ I II III IV V VI I II III IV V VI
Српски језик / / / / / / / 26. 20. 17. 20. 10.
Енглески језик / / / / / / / 29. / / 23. /
Математика / / / / / / 29. 17. 25. 22. 27. /
Свет око нас / / / / / / / 12. / 3. / 3.

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА Разред/одељење: 3/1

 

РАЗРЕД                                             3/1
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ I II III IV V VI I II III IV V VI
Српски језик икњи. 5. 15. 13. 31.

7.

Енглески језик 16. 22. 19.
Математика 9. 11.

27.

25. 15. 4.

13.

Природа и друштво 12. 14. 20. 10.

  

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА Разред/одељење: 3/2

 

РАЗРЕД                                             3/2
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ I II III IV V VI I II III IV V VI
Српски језик икњи. 5. 15. 13.

31.

7.
Енглески језик 15. 21. 9.
Математика 9. 11.

27.

25. 15. 4.

13.

Природа и друштво 12. 14. 20. 10.

  

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА Разред/одељење: 3/3

 

РАЗРЕД                                             3/3
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ I II III IV V VI I II III IV V VI
Српски језик икњи. / / / / / / 22. / / 16. 27.

31.

4.

11.

Енглески језик / / / / / / / 6. 19. / 9. /
Математика / / / / / / / 8. 11. 4.

24.

15.

24.

3.
Природа и друштво / / / / / / / / 13. / 10. 12.

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА Разред/одељење: 4/1

 

 

РАЗРЕД                                             4/1
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ I II III IV V VI I II III IV V VI
Српски језик икњи. / / / / / 5. / / / 4. 23. /
Енглески језик / / / / / / / 13. 19. / 10. /
Математика / / 29. / / 10. / / 6. 13. 14. /
Природа и друштво 22. / / / / / 22. / 27. / 29. /

  

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА Разред/одељење: 4/2

  

РАЗРЕД                                             4/2
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ I II III IV V VI I II III IV V VI
Српски језик икњи. / / / / / 5. / / / 4. 23. /
Енглески језик / / / / / / / 13. 19. / 10. /
Математика / / 29. / / 10. / / 6. 13. 14. /
Природа и друштво 22. / / / / / 22. / 27. / 29. /