Распоред контролних и писмених задатака

Распоред писмених и контролних 1. полугодиште предметна настава

Распоред писмених провера – разредна настава

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛИХ ВЕЖБИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2023/2024 ГОДИНЕ

 

РАЗРЕД                                             V1
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик икњи.   4.   2.     2. 3.
Енглески језик       2.   3. 2.  
Математика   5.   3. 5.   3.  
Немачки језик           2. 3.  
Историја   5.           4.

 

 

 

РАЗРЕД                                        V2
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик икњи.   4.   2.   3. 5.  
Енглески језик       3.   3. 2.  
Историја   5.           3.
Математика   5.   3. 5.   3.  
Немачки језик           2. 3.  

 

 

РАЗРЕД                                      VI-1
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик икњи.   2. 4.     1.    
Енглески језик       3.   3. 2.  
Историја           4.   2.
Математика   6.   3.   3. 5.  
Немачки језик       2.   4. 3.  
Физика             1. 2.

 

 

 

РАЗРЕД                                       VI-2
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик икњи.   2. 4.     1.    
Енглески језик       3.   3. 2.  
Историја           4.   2.
Математика   6.   3.   3. 5.  
Физика             1. 2.
Италијански језик     4.          
Немачки језик       2.   3.    

 

 

 

 

 

РАЗРЕД                                        VI-3
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик икњи.   2. 4.     1.    
Енглески језик       1.   2. 2.  
Историја           4.   3.
Математика   6.   3.   3. 5.  
Физика             1. 2.
Италијански језик     4.          
Немачки језик       2.   3.    

 

 

 

 

 

 

РАЗРЕД                                        VII1
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик  књи.   4.   3.     2.  
Енглески језик       3.   3. 2.  
Историја           4.   2.
Математика   5.   4.   2. 4.  
Физика             4.  
Италијански језик     3.          
Немачки језик       2.   3. 3.  

 

 

РАЗРЕД                                       VII2
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик  књи.   4.   3.     2.  
Енглески језик       3.   3. 2.  
Историја           4.   2.
Математика   5.   4.   2. 4.  
Физика             4.  
Италијански језик     3.          
Немачки језик       2.   3. 3.  

 

 

РАЗРЕД                                      VIII-1
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик  књи.   3. 4.     3.   2.
Енглески језик       3.   3. 2.  
Историја           4.   2.
Математика   4.   3. 5.   3.  
Физика           2. 4.  
Италијански језик     3.          
Немачки језик       2.   2. 1.  

 

 

РАЗРЕД                                     VIII-2
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик  књи.   3.   1.   5. 4.  
Енглески језик           3. 2.  
Историја           4.   2.
Математика   4.   3. 5.   3.  
Физика           2. 4.  
Италијански језик     3.          
Немачки језик       1.   3.    

 

 

РАЗРЕД                                     VIII-3
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик икњи.   3.   1.   5. 4.  
Енглески језик       3.   3. 2.  
Историја           4.   2.
Математика   4.   3. 5.   3.  
Физика           2. 4.  
Италијански језик     3.          
Немачки језик       2.   2. 1.  

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2023/2024 ГОДИНЕ

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА Разред/одељење: 1/1

 

 

РАЗРЕД                                             1/1
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик икњи. / / / / / / 1. 2.
Енглески језик / / / / / / 4. 3.
Математика / / / / 5. 2. и 3.

 

 

1. 2. и 4.
Свет око нас / / / / / / / /

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА Разред/одељење:1/2

 

 

 

РАЗРЕД                                             1/2
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик икњи. / / / / / / 1. 2.
Енглески језик / / / / / / 4. 3.
Математика / / / / 5. 2. и 3.

 

 

1. 2. и 4.
Свет око нас / / / / / / / /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА Разред/одељење: 2/1

 

 

 

РАЗРЕД                                             2/1
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик икњи. / / / / 3. 2. 2. 4.
Енглески језик / / / / 4. 5. 3. 3.
Математика / / / / 4. 5. 2. 4.
Свет око нас / / / / 2. 2. 3. 2.

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА Разред/одељење: 2/2

 

 

 

РАЗРЕД                                             2/2
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик икњи. / / / / 3. 2. 2. 4.
Енглески језик / / / / 4. 5. 3. 3.
Математика / / / / 4. 5. 2. 4.
Свет око нас / / / / 2. 2. 3. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА Разред/одељење: 2/3

 

 

 

РАЗРЕД                                             2/3
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик икњи. / / / / 3. 2. 2. 4.
Енглески језик / / / / 4. 5. 3. 3.
Математика / / / / 4. 5. 2. 4.
Свет око нас / / / / 2. 2. 3. 2.

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА Разред/одељење: 3/1

 

 

 

РАЗРЕД                                             3/1
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик икњи. / / / / 3. и 4. / 2. и 4. 2. и 4.
Енглески језик / / / / 5. / 5. /
Математика / / / / 3. и 4. / 2. 2.
Природа и друш. / / / / / 4. / 4.

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА Разред/одељење: 3/2

 

 

 

РАЗРЕД                                             3/2
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик икњи. / / / / 3. и 4. / 2. /
Енглески језик / / / / 5. / 5. /
Математика / / / / 2. и 5. / 2. 2.
Природа и друш. / / / / 4. / / 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА Разред/одељење: 3/3

 

 

РАЗРЕД                                             3/3
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик икњи. / / / / 3. и 4.   1.,2.,3. 2. и 4.
Енглески језик / / / / 5.   5.  
Математика / / / / 3. и 5.   2. 1.2.4.
Природа и друш. / / / /   3.   3.

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА Разред/одељење: 4/1

 

 

 

 

РАЗРЕД                                             4/1
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик икњи.       4.   1. 5.  
Енглески језик         5.   2.  
Математика     2. 4. 4. 3.   1.
Природа и друш.         5. 1. 1. 4.

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ РАДОВА Разред/одељење: 4/2

 

 

 

РАЗРЕД                                             4/2
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик икњи.       4.   1. 5.  
Енглески језик         5.   2.  
Математика     2. 4. 4. 3.   1.
Природа и друш.         5. 1. 1. 4.