Распоред контролних и писмених задатака

Распоред писмених и контролних 22-23

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛИХ ВЕЖБИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023 ГОДИНЕ

 

РАЗРЕД                                                    V1
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик и књи. 4. 3. 5. 2.
Енглески језик 3. 3. 2.
Историја
Географија 3.
Математика 5. 2. 4. 2. 3.
Биологија
Техника и технологија
Италијански језик
Немачки језик 5. 1.
Информатика и рачуна.

 

 

 

РАЗРЕД                                                    V2
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик и књи. 4. 3. 5. 2.
Енглески језик 3. 3.

 

2.
Историја
Географија 3.
Математика 5. 2. 4. 2. 3.
Биологија
Техника и технологија
Италијански језик
Немачки језик 5. 1.
Информатика и рачуна.

 

 

РАЗРЕД                                                    V3
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик и књи. 3. 2. 1. 3.
Енглески језик 4. 3.
Историја
Географија 3.
Математика 5. 2. 4. 2. 3.
Биологија
Техника и технологија
Италијански језик
Немачки језик 5. 1.
Информатика и рачуна.

 

 

 

РАЗРЕД                                                    VI1
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик и књи. 5. 2. 4.
Енглески језик 3. 2. 2.
Историја
Географија
Математика 1. 3. 5. 3. 5.
Биологија
Физика 1.
Техника и технологија
Италијански језик 3.
Немачки језик 2. 2.
Информатика и рачуна.

 

 

 

 

 

РАЗРЕД                                                    VI2
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик и књи. 5. 2. 4.
Енглески језик 3. 3. 2.
Историја
Географија
Математика 1. 3. 5. 3. 5.
Физика 1.
Биологија
Техника и технологија
Италијански језик 3.
Немачки језик
Информатика и рачуна.

 

 

 

РАЗРЕД                                                    VII1
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик и књи. 4. 3. 2.
Енглески језик 3. 3. 1.
Историја
Географија
Математика 5. 3. 5. 3.
Физика 1.
Биологија
Хемија 3.
Техника и технологија
Италијански језик 3.
Немачки језик
Информатика и рачуна.

 

 

РАЗРЕД                                                    VII2
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик и књи. 4. 3. 2.
Енглески језик 2. 3. 2.
Историја
Географија
Математика 5. 3. 5. 3.
Физика 1.
Биологија
Хемија
Техника и технологија
Италијански језик 3.
Немачки језик 2. 2.
Информатика и рачуна.

 

 

РАЗРЕД                                                    VII3
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик и књи. 4. 3. 2.
Енглески језик 2. 2. 2.
Историја
Географија
Математика 5. 3. 5. 3.
Физика 1.
Биологија
Хемија
Техника и технологија
Италијански језик 3.
Немачки језик
Информатика и рачуна.

 

 

РАЗРЕД                                                    VIII1
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик и књи. 4. 2. 3. 1.
Енглески језик 3. 3. 2.
Историја
Географија
Математика 5. 2. 5. 3.
Физика 1. 4.
Биологија
Хемија
Техника и технологија
Италијански језик 3.
Немачки језик 4. 1. 1.
Информатика и рачуна.

 

 

РАЗРЕД                                                    VIII2
ПИСМЕНИ КОНТРОЛНИ
МЕСЕЦ IX X XI XII IX X XI XII
Српски језик и књи. 4. 2. 3. 1.
Енглески језик 3. 3. 2.
Историја
Географија
Математика 5. 2. 5. 3.
Физика 1. 4.
Биологија
Хемија
Техника и технологија
Италијански језик 3.
Немачки језик 4. 1. 1.
Информатика и рачуна.