Школска радионица

Са ученицима четвртог разреда је реализована радионица од стране педагога школе. Циљ радионице је био стварање и неговање позитивне климе у одељењу, подстицање сарадње, тимског рада и добре комуникације! Ученици су били одлични и закључили смо да је клима у одељењу за сваку похвалу! 🙂