Компоненте понашања

Радионица од стране педагога, на тему: Компоненте понашања
Данас смо у шестом разреду причали о компонентама понашања. Наш циљ је био да освестимо све компоненте понашања, са нагласком на оне које се могу контролисати, а које не. Ученици су били врло активни и заинтересовани да поделе своја искуства и мишљења.