Упис првака

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА!

 

Упис у први разред основне школе обавезан је за децу која на дан  01.09.2015. године имају најмање 6 година и 6 месеци, а највише 7 година и 6 месеци. Упис детета у школу врши секретар школе. За упис су обавезна следећа документа за дете:
          – извод из матичне књиге рођених,
          – лекарска потврда да је дете способно за упис у школу,
          – пријава пребивалишта,
    – уверење о похађању обавезног предшколског програма (доставља се при упису детета у школу али може и накнадно).
Испитивање уписане деце (школско тестирање) пред полазак у школу врши педагог. Заказивање тестирања се врши након уписа детета у школу.
Деца рођена од 1. марта до 31. августа 2009. год., а чији родитељи желе да они пођу раније у школу, пријављују се за проверу спремности за упис у школу.
Упис деце у први разред почиње 1. априла 2015. године.
ЧЕСТА ПИТАЊА
Да ли дете треба да зна да чита и пише пре поласка у школу?
Одговоре је негативан – много је битније је ли је дететов говорни развој на потребном нивоу за усвајање писмености и каква је мотивација детета за учење читања и писања.
Са учењем писања и читања не би требало журити. Ваш задатак је да пробудите код детета радозналост, жељу за стицањем знања. Учење не сме да буде под притиском, па уколико ваше дете спонтано пожели да научи слова, чита и пише, треба га у томе подржати. Потрудите се да задовољите његову жељу  у мери у којој дете за то показује интересовање. Дете може одлично да зна да чита и пише а да није спремно за школу, и обратно.
Постоје деца која спонтано почну да читају око шесте године; има децe, која су у већини, која читају после првог полугодишта првог разреда.
И једни и други у каснијем животу су мање или више успешни зависно од радних навика, мотивације за учење, подршке своје породице током школског живота.
За полазак у школу неопходан је основни ниво разумевања језика, учествовања у комуникацији, изношења свог мишљења. Потребно је да је изложено читању, да му се читају приче и заједнички рзговара о прочитаном. Пожељно је коришћење богатог репертоара игара са гласовима и речима. Препоручује се следеће игре: на слово на слово, изброј колико гласова има у речи, нађи малу ствар која има дугачко име (нпр. телефон), сети се велике животиње са малим именом (кит,слон) или мале животиње са великим именом (нпр. веверица).
ЗНАЧАЈ ИГРЕ
Важан савет родитељима све деце предшколског узраста јесте: Омогућите свом детету да се што више игра! Тиме ћете задовољити једну од најважнијих потреба детета, подстаћи његов развој и створити предуслове за успешнији рад и учење. Кроз игру дете стиче прва искуства, размишља и закључује. У игри дете најбоље и најлакше учи. Игра помаже детету да се осамостали и стекне самопоуздање. У породици што чешће организујте заједничке пријатне активности, игре, разговоре, шетње са дететом.
Показатељи развоја игре код детета су следећи:
дете може да смисли садржај, заплет за заједничку игру; самостално ствара услове за игру, користи расположиви материјал, партнерски се односи према другима; уме да тражи помоћ и сарадњу одраслих; поштује правила у друштвеним играма. Кроз те игре дете треба да научи да поднесе пораз, као и да се радује победи.
Права припрема за школу је разумевање свог непосредног окружења, развијање осећања одговорности за своје поступке, богато развијена машта и игра.
Не дозволите да подлегнете свескама на велике и мале линије Оставите те активности за време када стварно буде у школи!
Све игре прстима, сецкање маказама, прављење, вајање, оригами, цртање, низање перли исл. јесу одличне вежбе моторику шаке. Све то, уз  подсећање на коришћење папира  од горе на доле и са лева на десно је довољна припрема за будуће писање.