Наставни, ненаставни кадар наше школе и помоћно особље

ненаставни кадар Задужење  
директор Ксенија Петровић
педагог Љиљана Гаврилов
секретар Мирјана Француски
правник Милана Псодоров
медијатекар Ружица Недин

 

Предметна настава Предмет Професори
Српски Марија Војиновић
Весна Милошев
Клара Паушић
Математика Вишња Ибрајтер
Љубица Поповић 
 
Енглески Добрислава Ружић
Ивана Глигорин
Теодора Ристић 
Информатика Јелена Булатовић
Историја Милосава Михајловић
Географија Биљана Радујко
Биологија Гордана Бабић
Мира Дражић
Хемија Лела Станчић
Наташа Игаз  
Физика Хун Јудит
Музичко Дејана Красин
Техничко Горан Гојков
Милан Драгосавац
Кристијана Кукић 
Физичко Дара Белош
Горан Ристић
Ликовно Игор Смиљанић
Италијански Драгица Симић
Маријана Иличин 
Веронаука Јован Грубић

 

 

 

 

Разредна настава

Разред Учитељи
IV 1 Предраг Недин 
IV 2 Нада Поповић 
IV 3 Марија Јерковић  
I 1 Зоран Драгин  
I 2  Биљана Шимон
I 3  Љиљана Вуковић
II 1 Jадранка Стојков  
II 2 Данијела Драгин  
III 1 Весна Белош  
III 2 Сандра Богдановић  
III 3 Илија Арађански
Дневни боравак Љубиша Француски  
Мађарски језик Лидија Рађеновић

 

остали радници Задужење  
теткице Љубинка Ђукић
Маријана Цуцић
Катарина Сивчев
Мира Баста
Драгица Ступар
сервирка Олгица Јевђевић
котлар Ранко Псодоров
домар Карољ Карачоњи