Heder Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

zadaci

Док не будемо припремили блогове наставника који ће на нашем сајту делити садржаје овде ћемо постављати појединачне лекције...
Математика (pripremila Ivana Dobrijević)
ОГЛЕДНИ ЧАС - ОБИМ, ПОВРШИНА КРУГА И БРОЈ π

 

Free Pascal 

Free Pascal 3.0

 

Додатна! - Задаци за домаћи  ;-)

 

         Решење првог задатка

Други задатак

         Решење другог задатка

Трећи задатак

          Решење трећег задатка

Четврти задатак

             Решење четвртог задатка

Пети задатак

             решење петог задатка

Шести задатак

             решење шестог задатка (први начин)
             решење шестог задатка (други начин)

Седми задатак

             решење седмог задатка

Осми задатак

             решење осмог задатка

Девети задатак

             решење деветог задатка са коментарима

             решење без коментара

Десети задатак

             решење десетог задатка са коментарима

             решење без коментара-чист код

 

Решење првог задатка са такмичења са објашњењем

решење са такмичења чист код

 

Решење другог задатка са такмичења са објашњењем

решење другог задатка чист код

 

Решење трећег задатка са такмичења

Помоћ 

 

11. задатак

тест примери

решење

 

12. задатак

тест примери

   решење са објашњењем

   чист код решења

 

13. задатак

решење са објашњењем

решење без објашњења - чист код

 

14. задатак

решење

 

Задатак 15

Решење са описом

Чист код

 

Задатак 16

Решење

 

Задатак 17

Решење

PASCAL - ЗАДАЦИ И ТЕОРИЈА (СКРИПТА) - прегледајте задатке обавезно...