Heder Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Секције

Поред успешне реализације наставног плана и програма у школи се одвија и богат ваннаставни живот. Овај рад је поверен стручном кадру који воде секције из разних области и окупљају велики број ученика који својим залагањем и трудом остварују изузетне резултате, како у школи тако и ван ње. 

Од првог до трећег разреда секције воде у оквиру одељења, а од четвртог до осмог разреда секцију воде предметни наставници.

Многобројни су успеси наших ученика на такмичењима у свим наставним областима. Ученици наше школе годинама остварују изузетне резултате (од општинских, преко окружних, регионалних до такмичења републичког и савезног ранга) из свих н наставних области. 

Преглед секција у нашој школи:

  • Математичка
  • Литерарна
  • Рецитаторскa
  • Информатичка
  • Енглески, секција

Секције нижих разреда се одржавају на нивоу одељења.

Литерарна секција
Много је талентованих ученика који су свој дар за лепом речју показали учешћем у раду литерарне секције, која је у школи увек постојала. Ови поклоници литерарног израза окупљају се на састанцима, који су  веома садржајни. Њихови наступи су запажени и ван школе, у градској библиотеци где активно ради "Перо младости", као и на свим манифестацијама литерарног карактера. Чланови литерарне секције су они који немају баш изражен таленат за литерарно стваралаштво, али имају развијен велик интерес за књигу. Наравно, у школским условима, примарније је формирање читаоца, а не толико неговање талената и стварање будућег књижевника. На овај начин стварају се бројни љубитељи литературе и развија се култура читања као основни задаци.

Круна успеха ове секције су постигнути резултати у литерарном стваралаштву. Бројне су награде које су стизале од општине, покраине, републике.


Ликовна секција
Значајно место заузима и ликовна секција која континуирано ради и резултати тог рада су на завидном нивоу. Срећа је да је наш кадар способан да своја ликовна искуства пренесе кроз позитиван рад, да својим трудом и ангажовањем успева да код ученика открије понекад скривени ликовни израз и таленат.

Безбројне су технике и начини рада у овој секцији. Бројне су и награде које су стизале од општине, покрајине, републике и из иностранства. Те магичне руке младих уметника не мирују, оне и даље сликају са још већим жаром, тражећи нове неисказане ликовне изразе и видике. Њихово ликовно остварење се чита као најлепша поезија, као прича без краја, као бајка која има срећан завршетак. Боја је та која осликава ову уметност тако лепу и непресушну оазу лепоте и спокоја.