Heder Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Наставне активности

Наша школа има савремен приступ у припремању ученика за самосталне пројекте. У нижим разредима се изучава предмет "Од играчке до рачунара" који је одличан увод у предмет "Информатика и рачунарство" који се изучава у вишим разредима. Имамо кабинет са 20 умрежених рачунара као и рачунаре у осталим учионицама који служе за другу предметну наставу. Сви имају приступ интернету.

Наставни планови
Додатни образовно васпитни рад
За ученике који постижу изузетне резултате и који испољавају висок степен интересовања у појединим наставним областима организована је додатна настава. Сваки наставник заједно са ученицима реализује додатни програм са свим битним елементима.

Допунски образовно васпитни рад
Допунска настава је организована за ученике који из одређених разлога заостају у редовном процесу. На овим часовима се не одржавају поновљена предавања већ се сваком ученику посвећује посебна пажња и објашњава баш оно што му није јасно. Постоји допунска настава из српског, математике, хемије, биологије, енглеског, физике, историје.