У 19. веку у Кикинди је било чак неколико стотина више 
становника него у тадашњем Београду!
Назив Кикинда први пут је забележен почетком 15. века 
и то у облику Кöкéнyд
Камени грб дистрикта на згради Музеја тежак је 2000 кг

У 19. веку Кикинда је имала 17 сувача, данас су 
очуване само две на целом свету, једна је у 
Мађарској а друга у Кикинди. Саграђена је 1899. 
године. 


Најстарија грађевина у граду је православна црква и 
датира из1769. године. Звоно је тешко 1707 кг

1758-отворена прва основна школа, а Гимназија 1877. 

У образованом систему Аустро-Угарске монархије, 
физичко васпитање и латински језик су били обавезни. Као и 
у кикиндској гимназији. Основне сколе су биле 
обавезне. После присједињења Војводине Србији 1918, 
статистички, 10% Војводјана је било неписмено, 
насупрот 90% неписмених у остатку Србије.