Francuska
Reljef
Atrakcije
Kulturni mozaik
Galerija

Na jugu se granici sa Španijom - Pirinejima sa najvišim vrhom Aneto od 3404 m. Na istoku se granici sa Italijom i Švajcarskom, gde Alpi i Jura zatvaraju granicu, dok srednji tok Rajne deli Francusku od Nemačke. Na severu pored Nemačke, granici se sa Luksemburgom i Belgijom.
Francuska ima veliku prednost jer ima izlaz na tri mora. Na jugu Sredozemno more, na severozapadu izlaz na La Mans i Severno more, a na jugozapadu izlazi na Atlanski okean. Ovi izlazi daju Francuskoj na jugu obeležja Sredozemne zemlje sa sunčanom obalom, strmom i slikovitom u Provansi i na Azurnoj obali. Na jugozapadu klima je nešto vlažnija, ali blaga i puna svetlosti, a obalu najcešće čine peščane plaže omeđene jezercima i dinama. Pored raznih kolonijalnih teritorija širom sveta, Francuska poseduje i otrvo Korzika u Sredozemnom moru. Severni i zapadni deo Francuske je ravničarski, deo zapadnoevropske ravnice, a ostatak zauzimaju brda i planine.