Francuska
Reljef
Atrakcije
Kulturni mozaik
Galerija

Evropsko raskršće - zbog svog položaja Francuska se naziva evropsko raskršće, jer dobrim auto - putevima i vozovima koji prolaze kroz njene poznate gradove, povezuje zapadnu i istočnu Evropu, kao i Veliku britaniju sa jugom, prema Italiji.
Klimatska raznolikost, raznoikost izvornih jezika i običaja stvorila je jedan šareni mozaik koji predstavlja Francuska. Urbana sredina (sa Parizom kao centrom svetskog značaja) ruralna - seljačka, sa viševekovnom tradicijom poznata po proizvodnji žitarica, gajenju vinove loze, proizvodnji voća i povrća, vina i pravljenju mlečnih proizvoda. Francuska je danas od, stare zemlje,  kako ju je zvao general De Gol koja je bila poznata po dugogodišnjoj istoriji i tradiciji, postala poznatija kao zemlja mode, umetnosti, turizma i kulture. Više od 3/4 francuskog stanovništva  živi u gradovima ili još više u okolini velikih gradova. Tu nalazimo ,,pravu Francusku,, vrlo izraženom nacionalnom jedinstvu i izuzetnoj raznovrsnosti teritorija i ljudi.

Kuhinja
Francuski kuvari su u 17. i 18. veku davali prednost onoj vrsti spremanja mesa koja je umela što više da mu sačuva ukus, što je podstaklo proizvodnji kvalitetnog mesa. Zahtevali su i od baštovana sveže i rano povrće, a od ribarnica široki izbor sveže ribe. Zahvaljujući konjskim zapregama koja su brzim galopom dovozile ribu sa La mansa, ribarnice u Parizu su mogle da ponude jako svežu ribu. Ulica Paosonjer ili ulica Ribe, koja je spajala severnu kapiju Pariza sa centrom grada i dan danas podseća svojim imenom na specifične nabavke iz tog vremena.