Francuska
Reljef
Atrakcije
Kulturni mozaik
Galerija


Francuska je treća po velčini zemlja u Evropi posle Rusije i Ukrajine, a peta po broju stanovnika. Njena površine 551 500 km.
Prema popisu o 1999. godine  ima 58 416 300 stanovnika, ne računajući preomorska područja i okruge, sa kojima ima 60 081 800 stanovnika.
Teritorija Francuske liči na heksagon, koji je sa tri strane otvoren prema morima, a sa ostale tri ograničen kopnenim granicama.