Водене површине
Атлански океан
Тихи океан
Северно-ледени океан

Индијски океан

       
ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ

.Копнене воде су водене површине које се налазе на копну и чине их:
       

  • текуће воде (реке,извори или врела,ушћа,потоци,водопади или слапови)
  • стајаће воде (језера,баре и мочваре)

Све копнене воде имају своје основне абиотичке карактеристике.Основне услове живота у екосистемима копнених вода одређује комплекс еколошких фактора,као што су:хемијски састав воде,притисак,потисак,температура,светлост и струјања воде. Хемијски састав воде на копну карактерише изузетно мала количина растворене кухињске соли,због чега оне имају сладак укус.
Притисак се јавља у воденим басенима услед масе течности и повећава се на сваких 10m дубине за 1 атмосферу.На највећој дубини од око 1900m,измереној у Бајкалском језеру,влада притисак од 190 атмосфера. Потисак је у копненим водама слабији у односу на мора и океане због мање количине растворених соли односно мање густине тзв. слатке воде.Због тога тела у слаткој води привидно изгледају тежа него у морској води.Зато се у језерима теже плива него у морима.
Температура копнених вода варира у односу на географски положај,дубину воде и годишња доба,али зависи и од надморске висине.
Струјања воде представљају кретања привидно мирујућих вода у која спадају језера,баре и мочваре које се због тога називају и стајаће воде.Међутим ни језера,ни баре,ни мочваре никада не мирују и у њима могу бити изражени: таласи, плима и осека, вертикалне и хоризонталне струје.