Свемир
Галаксија
Млечни Пут
Планета
Супернова
Галерија

 

 Свемир (још и васиона, васељена) је сва материја која постоји и сав простор у којем се непрекидно одвијају различити процеси. Део свемира који може да се види или испита обично се назива познати свемир или видљиви свемир. Пошто ширење (инфлација) свемира уклања из нашег видокруга његов огроман део, већина космолога прихвата становиште да је немогуће осматрати цео свемир те користе израз наш свемир да нагласе да се ради само о оном делу људима доступном за испитивање.

СВЕМИР

У терминологији физичке космологије, свемир се сматра коначним или бесконачним просторно-временским континуумом у којем постоје сва материја и сва енергија. Неки научници подржавају хипотезу да би свемир могао бити део система бројних других свемира.