SISARI

POCETNA

GLODARI

KLJUNARI

MACKE

TORBARI

VODENI SISARI

ZVERI

Kljunari (Monotremata ) su red sisara ciji se mladunci radaju iz jajeta sa mekom ljuskom. Oni se izlegu posle nekoliko dana, i sisaju sve dok se u potpunosti ne razviju. Kao i drugi sisari, kljunari imaju brz metabolizam, telo im je prekriveno dlakom i mladunce hrane mlekom.Kljunari odražavaju konstantnu temperaturu tela bez obzira na okruženje u kome se nalaze, iako se donedavno smatralo da to nije tako.Jedini živi kljunari žive u Australiji, Novoj Gvineji i Tasmaniji , mada postoje fosilni dokazi da su nekada bili znatno rasprostranjeniji

.