SISARI

 

POCETNA

GLODARI

KLJUNARI

MACKE

TORBARI

VODENI SISARI

ZVERI

 


Sisari su klasa kičmenjaka koju karakteriše sposobnost ženke da proizvodi mleko koje služi za ishranu mladunaca. Postoji oko 5500vrsta sisara svrstanih u oko 1200 rodova, 152 porodice i do 46 redova.
Sisari su potomci zverolikih gmizavaca —pelikosaurija, koji su živeli naZemlji pre oko 300 miliona godina. Prvi pravi sisari pojavili su se pre otprilike 210 miliona godina, u doba dinosaurusa. Postepeno su se razvile tri savremene grupe sisara: torbari, kljunari i placentalni sisari. Od prvobitno sitnih noćnih (nokturalnih) životinja sisari, nakon velikog izumiranja gmizavaca krajem Mezozokika, podležu adaptivnoj radijaciji danas mnoštvo životnih formi živi u većini ekosistema planete Zemlje.