Јапан
Географски подаци
Обичаји
Храна

Већина Јапанаца живи у 'нуклеарним' породицама, а тек 20% проширеним породицама, која се састоји од три генерације, прародитеља, родитеља и деце. Женидба се код њих одвија , по жељи, без мијешања родитеља. Породица  Јапанаца, познати су као вредни радници, често се уз редован посао (у бизнису или индустрији), као секундарним активностима баве и фармерством. Жени је код куће посао на земљи главна преокупација. Уз традиционални узгој [риже] држе и стоку а успут се баве ипецањем. Рижа и риба, могло би се рећи главна су храна Јапанаца.Данас Јапанци носе ѕападњачка одела, но жене се могу видети цести често у традиционалним кимонијима.Куће рурарног Јапана  рађене су од дрвене конструкције а  преградни ѕидови од папира. Што је нај важније прилагођене су овом подручју.
СДпорт је веома популаран међу Јапанцима .Јапанци су данас углавном шиноисти  и будисти . Будиѕам је у Јапану уведен у шестом веку .