Јапан
Географски подаци
Обичаји
Храна

 

Синојапанска реч за Јапан је Nippon или Nihon, а пуни назив је Nihon no Koku што дословно значи "Земља где излази сунце", због чега се Јапан често назива „Земља излазећег сунца“.
Сама реч долази од кинеског  језика и речи Јих Пен. Јапанско име "Нипон" се користи у службене сврхе, па се може наћи на новцу, поштанским маркицама и стадионима на којима се одржавају међународни спортски догађаји. Нихон се повремено користи у Јапану.
Иначе, чисто јапанско име за Јапан је Јамато, али је то застарео назив који се више не користи.
Рану мандаринско-кинеску реч за Јапан је евидентирао Marko Polo као Cipangu. Ипак, кантонски назив за Јапан од кога вероватно потиче реч "Јапан" је Jatbun. У Malazкантонском реч постаје Јапанг и са том речи су се сусрели португалски трговци у Малаци у 16. veku. Сматра се да су португалски трговци донели ту реч у Европу. Та је реч први пут забележена у Engleskoj ,1577. године у уџбенику граматике као Гиапан. У Енглеској службени назив је "Јапан". Раније, пун назив је гласио "Јапанско царство". Службени јапански назив је Нихонкоку ("Држава Јапан". Државно име се састоји од знакова "?" (изговор "Ни", што значи дан или сунце) "?" (изговор "Хон" што значи књига, извор или корен) и "?" (изговор "Коку" што значи држава). Јапанска застава службено се зове Hino Maru тј. сунчев диск

Застава