IZUMRLI GMIZAVCI

Dinosaurusi su nestali pre oko 65 miliona godina. Postoje različite hipoteze o njihovom nestanku. Jedna od njih je vezana za pad ogromnog meteorita na Zemlju. Ako bi meteorit bio dovoljno veliki, udar bi podigao takav oblak prašine da bi stvorio zaklon između Zemlje i Sunca. Samim tim sunčevi zraci ne bi dopirali do površine zemlje i biljke ne bi mogle da sebi stvaraju hranu procesom fotosinteze. Usledilo bi izumiranje herbivora i karnivora usled sukcesivnog povećanja nedostatka hrane.
Naziv dinosaurus potiče od grčkih reči deinos (strašan) i saurus (gušter), a dao ga je engleski zoolog, ser Ričard Oven, 1841. Ljudski pogled na ova bića menjao se tokom vremena. Prvo su zamišljani kao veliki, letargični reptili i slikani su kao usamljene životinje koje lutaju po močvari, vukući za sobom svoje dugačke repove. Tek krajem šezdesetih godina ovog veka, sa otkrićem Deinonyčus-a (Deinonychus), bilo je jasno da to nije nikakav inferiorni,tromi gušter već visoko-specijalizovan predator, morfološki sličniji ptici nego gmizavcu. Tada mala grupa paleontologa na čelu sa Džonom Ostromom iznosi viđenje dinosaurusa kao toplokrvnih, društvenih životinja, savršeno prilagođenih uslovima svoje sredine. Ostromovi istomišljenici bili su neprestano kritikovani od strane svojih kolega, mada se sve više činilo da su u pravu.