Ескими

Рана историја Ескима

Језик Ескима

Друштво


Ескими живе у екстремно тешким условима у којима се може опстати једино у сложеној заједници, у којој се чланови могу ослонити једни на друге. Због овога, код њих као и код Абенака, постојало је специјално партнерство између два мушкарца. Њихов главни задатак је био да међусобно штите један другог, рецимо на путу, и могли су међусобно да деле жене. Овде је сигурно и разлог зашто су само најинтимније ствари приватно власништво.

Ескими су организовани у малим бандама, а мушки и женски послови су стриктно подељени. Посао мушкарца је да изгради дом и да иде у лов, а на жени је да води домаћинство. Вођа овакве групе мора бити способна особа и одговоран да подржи своју групу, али у сваком тренутку мора бити способан да обезбеди храну.

Ескими познају и организацију племена, али у већини случајева то племе није сасвим изграђено. Називи ових заједница се завршавају на -миут(изг. мјут) у значењу ,, људи одавде", или ,, људи оданде". овакве групе као ,, људи одавде" често се појављују на сасвим другим местима и локацијама од оних на којима су виђени први пут.

Подела Ескима, стога је, каже Марсел Маус, најправилнија по стаништима. Он у својој ,, Социјологији и Антропологији II"набраја 80 насеља само у дистрикту Косковим на Аљасци. Од ових 80, само 2 не припадају Ескимима, а то су мисија Бетхел и Винихсејл, села Игналик индијанаца.


.