Увод
Историјски развој
Изградња
Симболизам пирамида
Познатије пирамиде

Историјски развој

У време египатске историје раних династија, имућни људи су сахрањивани у визуелно упечатљивим степенастим грађевинама познатих као мастабе.
Прва историјска документарна пирамида приписује се архитекти Имхотепу, који је пројектовао гробницу за коју археолози верују да је изграђена за фараона Џосера, а замишљена је као низ мастаба, једне на другој, тако да су стварале грађевину коју је чинио један број степеница које су се сужавале према врху. Резултат је била Џозерова пир            амида – која је пројектована да служи као џиновско степениште којим ће се душа покојног фараона узнети на небо. Значај Имхотеповог достигнућа је био толико велики да су га каснији Египћани прогласили за бога.
Сва пирамида имала је своје име, па је тако пирамида фараона Тетија била позната као „Тетијева култна средишта трају“, касније су комплекси који окружују главну пирамиду добијали посебна имена. Већини пирамида је касније локално становништво давало арапска имена.