Увод
Историјски развој
Изградња
Симболизам пирамида
Познатије пирамиде

Гиза, јужно предграђе Каира је локација где се налазе Куфуова пирамида (позната и као „Велика пирамида“ и „Кеопсова пирамида“), нешто мања Кефренова пирамида, и Пирамиде у Гизи су вероватно најпопуларнија туристичка одредница од давнина, а била је популарна још у хеленско доба када је Антипатер из Седона уврстио међу Седам светских чуда. Она је данас једино од древних светских чуда које постоји.

Унутрашњост Велике пирамиде је прилично сложена, са низом пролаза који воде у неколико просторија Најважнија просторија је Краљева одаја, у којој је почивало тело краља Кеопса. Улаз у пирамиду налазио се на висини од 17 м изнад земље. Намеравано је да се улаз искористи само једанпут, у току сахране фараона, када су постављенје специјалне скеле. Када је скела размонтирана, висина улаза је сматрана заштитом од пљачкаша гробница. Улаз води до такозваног силазног пролаза који се спушта низ пирамиду до темеља испод пирамиде, са којим се изједначава све до подземне одаје. Тамо где се улазни пролаз хоризонтално изједначава и води ка Краљичиној одаји, укршта се и са једним крајем Велике галерије, огромним пролазом дужине 47 метара и висине 8,5 метара. Велика галерија је највероватније представљала складиште  камених клокова коришћених за блокирање пролаза после фараонове сахране.

Микеринова пирамида

Абу Раваш

Дахшур