Увод
Историјски развој
Изградња
Симболизам пирамида
Познатије пирамиде

ИЗГРАДЊА


Верује се да су се технике које су коришћене за изградњу египатских пирамида првобитно развијале кроз велики број покушаја и учења на грешкама и касније прилагођаване економским искуствима и људским ресурсима у преко хиљаду година дугом периоду изградње пирамиде.
Недавно откривени гробови радника показали су како су пирамиде грађене и колико су радници били важни: радници на пирамидама су били плаћене занатлије, а не робови, и имали су свој град у Гизи.
У најранијем периоду, за време Треће и Четврте династије, пирамиде су грађене само од камена. За време Пете династије величина пирамида је прилично смањена, а кречњак лошег квалитета замењен је гранитом као основним грађевинским материјалом. По први пут за попуњавање унутрашњости коришћен је шљунак, што је омогућило да се пирамиде граде с мање средстава и за краће време..
За време Среднјег царства грађевинске технике изградње пирамида поново су се промениле. Већина пирамида из из тог времена биле су тек планине од земљаних опека обложене слојем исполираног кречњака. У неиким случајевима, касније пирамиде грађене су на врху природних брда да би се додатно смањила количина материјала потребног за изградњу.
Парадоксално, материјали и методи изградње коришћени у најранијим пирамидама омогућили су њихов опстанак у много бољем стању очуваности него што је то случај с пирамидама каснијих фараона.