Водич за осмаке

БРОШУРА

КАКО СЕ ДОБИЈА КОНАЧАН БРОЈ БОДОВА?
Коначан број бодова за упис у жељену средњу школу се добија када се саберу поени освојени на квалификационом испиту и на основу успеха у 6., 7. и 8. разреду.

 

КО МОЖЕ ДА УПИШЕ СРЕДЊУ ШКОЛУ?
 
Сви ученици који заврше основну школу и положе завршни испит могу да наставе школовање кроз средњошколско образовање. Поред средњих стручних школа (електротехника, машинство, грађевинарство, техничке школе…) постоје још и гимназија и уметничке школе. Сви ученици старији од 17 година могу да обаве упис у средњу школу у својству ванредног ученика, док млађи од 17 година уписују средњу школу као редовни ученици. Средња школа није обавезна.

 

Завршни испит траје три дана:
 
Први дан – српски, односно матерњи језик
Други дан – математика
Трећи дан – комбиновани тест (задаци из биологије, физике, хемије, историје и географије)
Сва три теста носе максимално 30 бодова. Овакав начин бодовања примењује се од школске 2015/2016. године.
 
Ученици могу да стекну и додатне бодове, ако су освајали награде на такмичењима из предмета у осмом разреду.
 

БОДОВИ ИЗ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Укупан број бодова који ће се узети у разматрање приликом уписа у средњу школу остварује се на основу успеха у школи и бодова које носи мала матура. На основу успеха у основној школи могуће је остварити укупно 70 бодова, док мала матура носи максимално 30 бодова.

Ученици могу да стекну и додатне бодове, ако су освојили неку од награда на такмичењима и на тај начин могу да стекну највише 20 бодова по предмету. Узимају се само бодови остварени са такмичења у осмом разреду.

 

Успеси на републичким такмичењима носе:
Прво место – 8 бодова
Друго место – 6 бодова
Треће место – 4 бода
Уколико ученик оствари више награда из истог предмета, рачуна се она на којој је освојио више бодова.
 
Приликом рангирања, ако ученици имају исти број бодова, предност има онај који је носиоц дипломе “Вук Караџић”, затим онај који је освојио више награда на такмичењима и на крају они који су освојили више бодова на завршном испиту.
 

ЛИСТА   ЖЕЉА                    
Након положеног квалификационог испита и броја бодова које си освојио попуњаваш ЛИСТУ ЖЕЉА. Листу би требало пажљиво да попуниш и то тако што ћеш на прво место навести образовни профил који би највише волео да упишеш, у складу са бодовима које си освојио у претходном школовању и бодовима које си освојио на квалификационом испиту. Од те прве и највеће жеље уписујеш редом следеће образовне профиле које желиш, али не без икаквог реда већ од већег ка мањем интересовању.
Није препоручљиво да уписујеш школе за које уопште ниси заинтересован, јер те компјутер на основу твојих бодова и места школе на ранг листи, може распоредити баш у ту школу.
У конкурсу испред сваког образовног профила/школе, постоји шифра тог образовног профила. Ту шифру уписујеш у листу жеља на месту где је то предвиђено обрасцем. Шифру уписуј онако како је написана у конкурсу. Шифра је писана латиницом, те је тако мораш уписати у образац.


НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ КОЈЕ УЧЕНИЦИ ПРАВЕ У ИЗБОРУ ШКОЛЕ                                
- Уписаћу се у најближу школу.
- Мој најбољи друг се определио за то занимање. Не желим да се раздвајамо, наставићемо даље школовање заједно.
- Осветнички пут и одлуке типа: „Показаћу ја њима шта и колико могу“.
- Или ћу уписати жељену школу или ми је потпуно свеједно  шта ћу уписати.
- Ја сам вуковац, све ми иде сјајно од руке.
- Знам да ћу, шта год да упишем, бити успешан.
- Пошто немам баш сјајан успех, уписаћу се тамо где ме приме.


ТИПОВИ СРЕДЊИХ ШКОЛА        
Постоје три основна типа средње школе:
- Гимназија
- Средње стручне школе
- Уметничке школе
 

1) ГИМНАЗИЈА
Гимназија је школа која образује ученике за даље школовање на факултетима или вишим сколама. Гимназија пружа широко опште образовање. Траје 4 године,а за то време се могу открити или развити интересовања за одређене области и стећи зрелост за одлуку о даљем школовању и избору факултета или више школе.
Не заборави! Гимназија не оспособљава ни за једно занимање. Ако се после гимназије не заврши факултет или виша школа, тешко је запослити се без доквалификације – додатног курса и одговарајуће дипломе.
Постоје следећи типови гимназија:
- Друштвено-језички смер: преовлађују страни језици и садржаји друштвених наука (матерњи језик и књижевност, историја, филозофија, социологија, психологија).
- Природно-математички смер: већи број часова посвећен је предметима природних наука (математици, физици, хемији, биологији, информатици).
- Општи тип: приближно су подједнако заступљени предмети друштвених и природних наука
За упис у гимназију са смеровима, гимназију општег типа и четворогодишње образовне профиле у средњим стручним школама неопходно је положити квалификациони испит.

 
2) СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ
Деле се на трогодишње и четворогодишње школе.
Четворогодишње средње стручне школе су школе које оспособљавају за рад (за разна занимања), али и дају могућност за наставак школовања на вишим школама и факултетима.
Трогодишње школе – не пружају могућност директне проходности на факултет, али постоји директна проходност на одговарајуће више школе. (Нпр. после угоститељске школе у трогодишњем трајању може се, уз положен пријемни испит, уписати виша хотелијерска школа)


3) УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ
Уметничке школе оспособљавају за рад у уметничким занимањима и припремају за даље школовање.Трају 4 године. Уметничке школе уписују ученици са посебно израженим талентом за те области.
За упис у уметничке школе полаже се пријемни испит-провера одговарајучих знања стечених током предходног школовања и посебних способности (талента за ту уметност); обично се полаже крајем маја.
Средње уметничке школе су:
музичке школе и  Школа за музичке таленте у Ћуприји балетске школе – Балетска школа “Лујо Давичо” у Београду и Балетска школа у Новом Саду уметничке школе ликовне области:
дизајн: Школа за дизајн у Београду, Школа за дизајн у Новом Саду, Уметничка школа у Нишу, Уметничка школа у Краљеву, Школа за текстил и дизајн у Лесковцу уметнички занати: у Београду се изучавају у “Техноарт Београд” – школи за машинство и уметничке занате, у Ужицу у Уметничкој школи, у Шапцу у  Школи за уметничке занате

 

Документа за упис
 
Након објављивања списка и сазнања ко је коју школу уписао, следећи корак је предаја докумената за упис у средњу школу.
 
Потребна документа су:
 
Извод из матичне књиге рођених
Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
Сведочанство о завршеној основној школи
Сведочанства последња три разреда основне школе
Уверење о положеном завршном испиту
Сведочанства последња три разреда основне школе
Лекарско уверење за упис у средњу школу (није потребно за сва занимања)
Дипломе о освојеним наградама