Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње четвртак, 1. септембра 2016. године, а завршава се у петак, 23. децембра 2016. године. У првом полугодишту има 81 наставни дан.
 
Друго полугодиште почиње у  понедељак, 16. јануара 2017. године и завршава се:
– у уторак 13. јуна 2017. године, за ученике од првог до седмог разреда  и има 99 наставних дана
– у уторак, 30. маја 2017. године,  за ученике осмог разреда и има 89 наставних  дана
 
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст почиње у понедељак, 26. децембра 2016. године, а завршава се у петак, 13. јануара 2017. године.
Пролећни распуст почиње у четвртак, 13. априла 2017. године, а завршава се у понедељак, 17. априла 2017. године.
 
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 14. јуна 2017, а завршава се у четвртак, 31. августа 2017. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у четвртак, 31. августа 2017. године.
 
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНИХ ШКОЛА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ
У школи се обележава:
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у среду 21. октобра 2016. године и наставни је дан;
Дан примирја у Првом светском рату, који пада у среду 11. новембра 2016. године, нерадни је и ненаставни дан;
Свети Сава – Дан духовности, који пада у среду, 27. јануара 2017. године и радни је, а ненаставни дан;
Сретење – Дан државности, који пада у понедељак и уторак, 15. и 16. фебруара 2017, као нерадни и ненаставни дани;
Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, који пада у петак 22. априла 2017. године, као радни и наставни дан;
Празник рада, који пада у недељу и понедељак, 1. и 2. маја 2017. године, а обележава се у понедељак 2. маја и уторак 3. маја 2017. године, као нерадни и ненаставни дани;
Дан победе, који пада у понедељак, 9. маја 2017. године, као радни и наставни дан;