Кликни на слику доле и прегледај каталог

Школске 2011/12. сви ученици седмих и осмих разреда укључили су се у пројекат Професионална оријентација на прелазу у средњу школу, који на простору Србије реализује немачка организација за међународну сарадњу, у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и сарадњи са Министарством омладине и спорта.

Основни циљ програма је подстицање развоја капацитета младих да донесу и спроведу промишљену, ваљану и самосталну одлуку о избору школе и занимања, као и планирају каријеру и укључе се у свет рада. Настава се одвија кроз радионице.


Програм чини 5 фаза:

 1. САМОСПОЗНАЈА – препознају се сопствени потенцијали, склоности и спремности за постигнућа код ученика

2. ИНФОРМИСАЊЕ О ЗАНИМАЊИМА И КАРИЈЕРИ – да би се омогућила информисана одлука о избору занимања, припремају се на структурисан начин расположиве информације и одређују оне информације о занимањима које тек треба обезбедити

3. УПОЗНАВАЊЕ СА ПУТЕВИМА ОБРАЗОВАЊА – упознају се могући путеви образовања и каријере који воде ка остварењу жељеног занимања

4. РЕАЛНИ СУСРЕТИ СА СВЕТОМ РАДА – упознавање са реалношћу одређеног занимања и опробавање у појединим занимањима кроз сусрете са представницима
занимања, распитивање у предузећима и стручна пракса у предузећима

5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ШКОЛЕ И ЗАНИМАЊА – самостално, промишљено и одговорно се доноси одлука о избору школе и занимања

Наша школа нашла се у првом кругу обуке за имплементацију овог пројекта и изабрана је за менторску школу. Програм се реализује комбинован
о, као пројекат и кроз часове одељенског старешине. Тема специјализације школе је Сарадња са породицом, а циљ нам је да постанемо модел школа на пољу професионалне оријентације.Путоказ за будући позив...
И родитељи се питају...

Преузмите фајл...


 

 

 

 
 
 
 

Школске новине

Стари бројеви - архива