Heder Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Наша школа
"Ђура Јакшић"
Били смо вредни
:)
Учитељица Весна Белош
са својим ученицима
Учитељица Данијела Драгин
са својим ученицима
IV1 2016/2017.
учитељ Предраг Недин
IV3 2016/2017.
учитељица Марија Јерковић
IV2 2016/2017.
учитељица Нада Поповић
Наши осмеси
Представа
Ауторски рад нашег учитеља

Предмети

Python - zadaci za vežbanje pred kontrolni...
Sajt koji možete da koristite    https://repl.it/repls/SmoggyCarelessWorkplaces

Задаци за преузимање - први део

Задаци за преузимање - други део

 

 

 

 


ОГЛЕДНИ ЧАС - ОБИМ, ПОВРШИНА КРУГА И БРОЈ π
Математика (pripremila Ivana Dobrijević)

 

Free Pascal 

Free Pascal 3.0

 

Додатна! - Задаци за домаћи  ;-)

 

         Решење првог задатка

Други задатак

         Решење другог задатка

Трећи задатак

          Решење трећег задатка

Четврти задатак

             Решење четвртог задатка

Пети задатак

             решење петог задатка

Шести задатак

             решење шестог задатка (први начин)
             решење шестог задатка (други начин)

Седми задатак

             решење седмог задатка

Осми задатак

             решење осмог задатка

Девети задатак

             решење деветог задатка са коментарима

             решење без коментара

Десети задатак

             решење десетог задатка са коментарима

             решење без коментара-чист код

 

Решење првог задатка са такмичења са објашњењем

решење са такмичења чист код

 

Решење другог задатка са такмичења са објашњењем

решење другог задатка чист код

 

Решење трећег задатка са такмичења

Помоћ 

 

11. задатак

тест примери

решење

 

12. задатак

тест примери

   решење са објашњењем

   чист код решења

 

13. задатак

решење са објашњењем

решење без објашњења - чист код

 

14. задатак

решење

 

Задатак 15

Решење са описом

Чист код

 

Задатак 16

Решење

 

Задатак 17

Решење

PASCAL - ЗАДАЦИ И ТЕОРИЈА (СКРИПТА) - прегледајте задатке обавезно...