Tипови земљишта и њихове особине

У оквиру еколошке секције одржана је радионица : Основни типови земљишта и њихове особине ( корелација биологија-географија).

У току првог дела радионице  ученици су испитивали  физичке особине земљишта попут боје, величине  честица, способност земљишта да задржи воду, као и хемијска својства земљишта: количину карбоната, pH вредност.

Током активности мерења влажности земљишта узорци различитих типова земљишта налазили су се у канистерима са одводом у које је сипана иста запремина воде ( 500ml ), након  2 минута мерена је запремина  воде која је истекла из посуде.

Микро бит уређај, повезан са сензором за мерење влаге,  употребљен је за одређивање влажности различитих типова земљишта: песковито, баштенско, шљунковито, планинско и земљиште са вегетацијом.

 Добијени су следећи резултати :

tabela1

Закључак : на основу мерења запремине воде, на улазу и излазу посуде са различитим типовима земљишта, може се утврдити да огољенено земљиште без вегетације много брже пропушта воду у односу на земљиште обрасло вегетацијом, што значи да је ерозија земљишта израженија у областима у којима нема биљног покривача. Тврдњу доказују и  измерене вредности за влажност земљишта очитане на Микро бит уређају

На другом делу радионице, такође помоћу Микробит уређаја и сензора,  испитана  је влажност земљишта са вегетацијом  које се налази на осунчаном месту и у сенци, где је мања  количина светлости и топлоте.

Добијени су следећи резултати :

IMG 9846d71e0bf64c40088f1ff6e1092f97 V tabela2

Закључак : мерење влажности земљишта је вршено на три узорка која су се налазила на осунчаном месту и три узорка у сенци. На основу вредности које је показао Микро бит уређај, ученици су извели закључак да је влажност земљишта мања у узорцима који су се налазили на осунчаном месту, пошто је на таквим местима температура ваздуха виша, па је осим већег испаравања влаге из земљишта повећана и транспирација воде из биљака, што додатно смањује влагу у земљишту.

Напомена : уређај је програмиран тако  да уколико је већа влажност земљишта на уређају се очитава (показује) мања  бројчана вредност.

20180925 180617   20180925 180639 20180925 181533  20180925 181428
 20180925 184622  20190529 180927  IMG e04ce3353ba34f533a75823da8829202 V  IMG 4d5f893b3a94ecf49cbbd2ca28d1579d V
 IMG 96725a1430584e59001f98cc8b834899 V  IMG ac7fc8f9fcadbbaa945262b485113405 V  20180925 182725  IMG 4e58870bcffebccf184ad275fae31ea2 V
 IMG b8451d84e23b43f8d1cf34f65178a157 V  IMG b123135dc6aecee3c08ea8c6f0cfee88 V  IMG c2fe0f1461d44f6ab29a4397bd6cf59c V  20180925 182717