Еко квиз

Еко квиз замишљен као игра, учење кроз игру и на грешкама, развијање способности закључивања код деце и критичко мишљење. Састављен од три различите игре са истом поруком - колико знамо о екологији и колико је она примењива?
У квизу су учестовали ученици 6. разреда са својим родитељима. Ученици 8. разреда су саставили питања о општем знању о екологији. Питалице су замишљене као логички след разних области у вези са очувањем природе и еколошким појмовима.
Друга игра је била Мозгалице. Овде су ученици и њихови родитељи давали одговоре на основу свог искуства или неких информација о одређеној теми. На пример: Шта мислиш, колико стабала се посече за 1 тону папира?
Трећа игра је била Веште руке. Од папира, пластичних чаша и осталих употребних материјала су правили предмете на задату тему.

 IMG 1738 IMG 1740
 IMG 1741  IMG 1808
 IMG 1831