Књижевност и мапе ума, дрво проблема и илустрација

Ученици су на сликовит начин представили свој доживљај главног јунака, Робинзона Крусоа и природе. Израђивали су мапе ума подељени у четири групе. Прва група- Живот Робинзона Крусоа, друга група - Дрво проблема, са проблемом - заточен на пустом острву, трећа група - Анализа књижевног дела и четврта група- Илустрација Робинзона и пустог острва. Ученици 5.1 одељења наше школе су на сјајан начин представили: све оно чега ће се сећати када , после неколико година чују или изговоре реч Робинзон Крусо - морепловац коме се испунила жеља из детињства, али је и доживео бродолом, Мароко -ропство, Бразил, Петко - пријатељство, пусто острво, повратак после 28 година. Затим, сасвим самостално уочили су узроке и последице, као и резултатате проблема - непослушност родитељима, авантуристички дух из детињства, јаки таласи, а последице су :усамљен живот, сналажљивост и ново пријатељство са Петком. Трећа група је анализирала редовне елементе анализе књижевних дела, попут: о писцу, тема, идеја, место и врема радње, елементе композиције итд. , а четврта група је сјајно представила илустрацију. Општи закључак је да се сваки човек бори са природом, тј. реалношћу, али и са самим собом. Робинзону је требало двадесет и осам година за то. Размислимо о својим манама! Природа - реалност- ми!

61051942 297589724450744 4125448364210782208 n  61333780 2738977769465340 5695857964347293696 n 61350530 935681280097267 2667366405271191552 n