Правопис- употреба микробита

Петаци су показали своје знање из правописа користећи микробит. Употреба речце не уз придеве, именице и глаголе. Речи су коришћене из романа" Робинзон Крусо". Ученици су прво испрограмирали микробит плочице тако да је се тачни или погрешни одговори приказују на екрану.   Речи попут: невоља, неправда, не достајати, нећу, нисам, немогуће, немам, не осећам, немислим, незнам, небисмо, не би, требало је одредити као тачно или нетачно написане. Свако ко је погрешно одредио, излазио би из круга. Игра се настављала до самог краја. Наши ученици су показали завидно знање у познавању норми нашег језика, а они који су остали до краја су победници на опште задовољство.